BS Servis

pozáručný servis domácich spotrebičov

Inštalácia

Okrem služieb v oblasti oprav ponúkame aj odborne inštalácie a uvedenie do prevádzky Vašich domácich spotrebičov.


Inštalácia: zabudovanie pristroja
                     pripojenie pristroja
                     kontrola funkcii
                     elektrická bezpečnostná kontrola

Uvedenie do prevádzky: optimálne nastavenie programovateľných parametrov, uživateľské tipy na čistenie a bežnú údržbu, informácie o príslušenstve a výrobkoch na ošetrenie.

Odvoz starého spotrebiča:  V rámci inštalácie Vašich nových domácich spotrebičov sa na želanie postaráme o odbornú likvidáciu Vašich starých spotrebičov.
Odvoz starého spotrebiča na likvidáciu treba objednať pri objednávaní termínu inštalácie vášho nového spotrebiča.


Neodborná montáž môže spôsobiť poškodenie Vášho nového spotrebiča!!!

Pri našej práci sa stretávame aj s takýmito príčinami nefunkčnosti spotrebičov. V danom prípade by mohlo doisť, až ku poškodeniu spotrebiča na čo by sa nevzťahovala záruka poskytovaná výrobcom.